10.03.2018 – d´ Artagnan live @ ClubCann Stuttgart

© Photos by Frank Weichert (www.weichert-photography.com / www.instagram.com/weichert_photography/)

03.03.2018 – Sunrise Avenue @ Schleyerhalle Stuttgart

© Photos by Frank Weichert (www.weichert-photography.com)

23.02.2018 – Moonspell live @ LKA Stuttgart

© Photos by Frank Weichert (www.weichert-photography.com)

23.02.2018 – Cradle Of Filth live @ LKA Stuttgart

© Photos by Frank Weichert (www.weichert-photography.com)

21.02.2018 – Vuur live @ Club Cann in Stuttgart

© Photos by Frank Weichert (www.weichert-photography.com)

21.02.2018 – Votum live @ Club Cann in Stuttgart

© Photos by Frank Weichert (http://weichert-photography.com/)